Zakaj postati član ZKD

 1. Član Zveze kulturnih društev Ptuj je kulturno društvo s svojimi skupinami. Sprejem v Zvezo potrdi s sklepom Izvršni odbor Zveze.
 2. Zveza povezuje kulturna društva in oblikuje programe s področja dejavnosti svojih članov (npr. Mežanovi dnevi, Literarni klub, Teden ljubiteljske kulture), s področja kulturne vzgoje (Mihčev festival) in izobraževanja (literarne, plesne in druge delavnice).
 3. Člani volijo svoje predstavnike v organe Zveze, sooblikujejo in uresničujejo njen program, enkrat letno poročajo Zvezi o svojem delu in o programu aktivnosti za posamezno leto.
 4. Zveza nudi strokovno pomoč (individualno in posveti) in seznanja svoje člane o aktualnih dogajanjih na področju društvene kulture (zakonodaja, razpisi…).
 5. Zveza zastopa interese svojih članov pred lokalnimi oblastmi in drugimi organizacijami.
 6. Zveza organizira prireditve na katerih predstavlja dejavnosti oz. izvajalce kulturnih dejavnosti v društvih (Žveglin sejem).
 7. Zveza zainteresiranim organizatorjem proslav in drugih prireditev zagotavlja podatke o dejavnostih društev.
 8. Zveza podeljuje priznanja in plakete najuspešnejšim društvom oz. njenim članom za delo na področju ljubiteljske kulture.
 9. Zveza omogoča svojim članom brezplačno uporabo prostorov s katerimi upravlja za potrebe vaj in javnih prireditev ter uporabo tehnike s katero razpolaga (ozvočenje, reflektorji).
 10. Zveza svojim članom nudi oglaševanje o prireditvah v svojih reklamnih omaricah, na različnih lokacijah mesta in na svoji internetni strani.
 11. Zveza enkrat letno poroča o svojem delu – tudi o društvih - lokalni skupnosti in Ministrstvu za kulturo.